Workshop Leren Leren

Workshop Leren Leren

Wanneer een kind de basisschool verlaat wordt het vaak geacht zelfstandig verder te kunnen leren op de middelbare school. De werkelijkheid is vaak anders.

Jongeren realiseren zich niet altijd wat er precies van hen verwacht wordt. Het halen van mindere resultaten heeft als consequentie dat een leerling verwezen wordt naar een lager niveau van onderwijs, omdat “zitten blijven” vaak niet mogelijk is in de brugklas. Het is daarom van groot belang een goede start te maken op de middelbare school.

Tijdens de workshop komen de onderstaande onderwerpen aan bod:

  • Dag-, week- en jaarplanning;
  • Gebruik van de agenda;
  • De beste manier van leren;
  • Verwerking van de lesstof thuis;
  • Voorbereiding op schriftelijke overhoringen en proefwerken.

De workshop wordt gegeven in groepjes, niet groter dan 3 kinderen, en duurt ongeveer 2,5 uur.

Na afloop ontvangt uw kind een reader met daarin de besproken informatie. U kunt dit als ouder gebruiken als naslagwerk en herinnering wanneer uw kind dat nodig heeft.