Bijles

Bijles

Leerlingen die bij een bepaald vak hulp nodig hebben, krijgen bijles van ons. Deze vorm van ondersteuning is afgestemd op de behoefte van de leerling.

Vaak gaat het over het geheel genomen goed op school, maar wil het met sommige vakken of één bepaald vak niet lukken. Wij trachten duidelijk te krijgen wat de leerling precies aan een bepaald vak moeilijk vindt. Vervolgens spelen wij hierop in door juist daaraan veel aandacht te besteden. Voor ieder vak bieden wij een professionele docent.