Wat bieden we

Wat bieden we

1 Huiswerkbegeleiding

Wij zorgen voor een stimulerende omgeving, waarin uw kind rustig werkt aan het huiswerk, studievaardigheden opdoet en zichzelf verbetert. Lees meer ›

2 Bijles

Leerlingen die bij een bepaald vak hulp nodig hebben, krijgen bijles van ons. Lees meer ›

3 Citotraining basisonderwijs

De entreetoets in groep 7 en de cito/eindtoets in groep 8 bepalen op welk niveau van de middelbare school een leerling wordt toegelaten. Deze toetsen zijn momentopnames waarbij het resultaat beïnvloed kan worden door zaken als onzekerheid. Lees meer ›

4 Begrijpend lezen

Een van de belangrijkste basisvaardigheden op de basisschool en de middelbare school is begrijpend lezen. Het kunnen begrijpen van teksten is een vereiste om goed mee te kunnen komen op school. Het is voor alle vakken noodzakelijk zelfstandig teksten te lezen en te begrijpen. Lees meer ›

5 Workshop Leren Leren

Wanneer een kind de basisschool verlaat wordt het vaak geacht zelfstandig verder te kunnen leren op de middelbare school. De werkelijkheid is vaak anders. Lees meer ›

6 Cognitieve vaardigheden

Tijden deze training komen verschillende onderdelen m.b.t. het correct gebruik maken van de executieve functies aan bod. Executieve functies zijn controlefuncties die je helpen bij het leren, verwerken en plannen van taken. Lees meer ›

7 Coaching

Wanneer kinderen op school op bepaalde vlakken uitvallen, ligt daar altijd een reden aan ten grondslag. Onzekerheid, perfectionisme, angsten, veranderingen in de gezinssituatie en ingrijpende gebeurtenissen kunnen hiervan de oorzaak zijn. Lees meer ›