Citotraining basisonderwijs

Citotraining basisonderwijs

De entreetoets in groep 7 en de cito/eindtoets in groep 8 bepalen op welk niveau van de middelbare school een leerling wordt toegelaten. Deze toetsen zijn momentopnames waarbij het resultaat beïnvloed kan worden door zaken als onzekerheid.

Een tegenvallende score ligt dus niet altijd aan het niveau van het kind. Daarom staat het wennen aan de vragen en het herhalen van basisvaardigheden centraal.

Door het vertrouwd raken met de vraagstelling ontstaat rust en kan het kind op zijn/haar niveau eruit halen wat erin zit. Ook hiaten in de kennis worden gesignaleerd en kunnen na het opstellen van een behandelplan aangepakt worden.