Kosten per uur voor individuele lessen

Voortgezet onderwijs:
Intakegesprek gratis
Huiswerkbegeleiding €45,-
Bijles €45,-
Cognitieve training €45,-
Coaching €45,-
Basisonderwijs:
Intakegesprek gratis
Studievaardigheden ontwikkelen €45,-
Citotraining €45,-
Cognitieve training €45,-
Coaching €45,-

Kinderen met een PGB kunnen ook door ons begeleid worden.

Evaluatiegesprekken, eindgesprekken, telefonisch contact alsmede verslaglegging, zijn onderdeel van het uurtarief en worden niet apart in rekening gebracht.

Reacties zijn gesloten.