Kosten

Kosten per uur voor individuele lessen

Voortgezet onderwijs:
Intakegesprek gratis
Huiswerkbegeleiding €45,-
Bijles €45,-
Cognitieve training €45,-
Coaching €45,-
Basisonderwijs:
Intakegesprek gratis
Studievaardigheden ontwikkelen €45,-
Citotraining €45,-
Cognitieve training €45,-
Coaching €45,-

Kinderen met een PGB kunnen ook door ons begeleid worden.

Evaluatiegesprekken, eindgesprekken, telefonisch contact alsmede verslaglegging, zijn onderdeel van het uurtarief en worden niet apart in rekening gebracht.