Kosten

Voortgezet onderwijs:
Intakegesprek gratis
Huiswerkbegeleiding – privé €45,- per uur
Bijles – privé €45,- per uur
Cognitieve training €45,- per uur
Coaching €45,- per uur
Basisonderwijs:
Intakegesprek gratis
Studievaardigheden ontwikkelen – privé €45,- per uur
Citotraining – privé €45,- per uur
Cognitieve training €45,- per uur
Coaching €45,- per uur

Kinderen met een PGB kunnen ook door ons begeleid worden.

Evaluatiegesprekken, eindgesprekken, telefonisch contact alsmede verslaglegging, zijn onderdeel van het uurtarief en worden niet apart in rekening gebracht.

Reacties zijn gesloten.