Kosten

Kosten per uur voor individuele lessen

Voortgezet onderwijs:
Intakegesprek gratis
Huiswerkbegeleiding €47,50
Bijles €47,50
Cognitieve training €47,50
Coaching €47,50
Basisonderwijs:
Intakegesprek gratis
Studievaardigheden ontwikkelen €47,50
Citotraining €47,50
Cognitieve training €47,50
Coaching €47,50

Per 01-01-2023 is het uurtarief gewijzigd naar €47,50

Kinderen met een PGB kunnen ook door ons begeleid worden.

Evaluatiegesprekken, eindgesprekken, telefonisch contact alsmede verslaglegging, zijn onderdeel van het uurtarief en worden niet apart in rekening gebracht.