Cognitieve training

Cognitieve training

Tijdens deze training komen verschillende onderdelen m.b.t. het correct gebruik maken van de executieve functies aan bod. Executieve functies zijn controlefuncties de bij je helpen bij het leren, verwerken en plannen van taken.

In de praktijk betekent dit dat je:

  • Vooruit leert kijken;
  • Een planning kan maken;
  • Een planning bij kan stellen;
  • Overzicht en rust leert creëren;
  • Leert je te concentreren of te focussen op een taak;
  • Op de hoogte bent van verschillende leerstrategieën;
  • Deze leerstrategieën op de juiste manier toepast;
  • Leert hoe het werkgeheugen werkt;
  • Informatie leert over te dragen van het korte- naar het langetermijngeheugen;
  • Ongewenst gedrag leert te onderdrukken.