Home

Welkom bij “Echtwaer begeleiding”

“Echtwaer begeleiding” verzorgt de begeleiding van kinderen en jongvolwassen op het gebied van onderwijs, leren en studeren.

Er is bewust gekozen voor kleinschalige en persoonlijke begeleiding, omdat wij het belangrijk vinden echt contact te hebben met de jongeren.

Wij kunnen een beroep doen op ervaren vakdocenten wanneer wij zelf de kennis niet in huis hebben. Uw kind wordt dus altijd door een professional bijgestaan.

Wij zijn Jeroen en Marieke Jansen Hendriks. Samen hebben wij jaren ervaring in het basis-, middelbaar- en volwassenonderwijs. Wij vinden het een voorrecht te werken met jongeren.