Begrijpend lezen

Begrijpend lezen

Een van de belangrijkste basisvaardigheden op de basisschool en de middelbare school is begrijpend lezen. Het kunnen begrijpen van teksten is een vereiste om goed mee te kunnen komen op school. Het is voor alle vakken noodzakelijk zelfstandig teksten te lezen en te begrijpen.

Wanneer een ruime woordenschat ontbreekt, een kind een andere taal dan het Nederlands als moedertaal heeft en/of de juiste strategie├źn niet gebruikt, kost het lezen te veel tijd. De resultaten blijven achter bij het eigenlijke niveau van het kind.

Met extra aandacht voor begrijpend lezen ontstaat er meer inzicht en begrip in het algemeen en zullen resultaten aanzienlijk verbeteren.

Wij maken gebruik van een methode die wekelijks aantrekkelijke en actuele teksten en opdrachten aanbiedt. De methode is inzetbaar in het basis- en middelbaar onderwijs.